Styrelse

Enligt rådande bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst en och högst sex ledamöter. Härutöver kan högst tre suppleanter väljas. För närvarande består styrelsen av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant. Styrelsen väljes årligen på årstämman för tiden intill dess nästa årstämma har hållits. Innehav avser  eget innehav 2019-03-30

Veine Johansson

Styrelseordförande sedan 2016

Veine har styrelseerfarenhet från noterade bolag och har haft nuvarande styrelseuppdrag sedan Intropris bildande. Veine har varit delaktig i att starta upp flera bolag och har en lång erfarenhet gällande fastighet och markfrågor.

Nuvarande uppdrag:
VD i VBY Holding AB (publ), Styrelseordförande i Ambia Trading Group AB (publ), Styrelseordförande i Isolda AB, Styrelseordförande i Netpact Europe AB, Styrelseordförande i Introcom AB, Styrelseordförande i Selector Logistik AB.

Aktieinnehav:
14 845 st

Björn Långberg

Styrelseledamot sedan 2016

Björn är en produktutvecklande ingenjör och mentor inom Almi samt arbetar med exportfrågor inom Trebema AB.

Nuvarande uppdrag:
Styrelseordförande i Företagarna Kalmar Län Service AB, ledamot i Ambia Trading Group AB (publ), ledamot i Isolda AB, ledamot i Netpact Europe AB, Ledamot i Introcom AB, ledamot i Selector Logistik AB, ledamot i Trebema Aktiebolag, ledamot i EBM Fastighetsaktiebolag

Aktieinnehav:
29 050 st

Per Östling

Suppleant för (Johanna Brolin) sedan juli 2019

Per började sin bana som originalare på reklambyrå direkt efter gymnasiet. Därefter gick han vidare och utvecklade och drev e-handelsplats åt Ultimate Sound & Music AB. Efter ett par år bildade han eget bolag, För Närvarande Reklam AB, där han i 10 års tid var en del i publika aktiebolags kapitalanskaffningar.

Nuvarande uppdrag:
VD i För Närvarande Reklam AB

Aktieinnehav:
7 800 st