Ledning

Martin Berling

VD sedan 2019

Martin har en lång erfarenhet som entreprenör och ledande befattningshavare inom outdoor och konfektionsindustrin från bl.a. Intersport, Fjällräven och We aRe SpinDye.

Ludvig Blomqvist

Interimistisk viceVD/chefsjurist sedan 2019

Jurist, ekonom och teknolog med lång erfarenhet som rådgivare åt företag inom tech, e-handel och konfektion och som entreprenör inom bl.a. textilproduktion.

Mattias Holmer

COO sedan 2019

COO med särskilt ansvar för marknadsföring – bakgrund som yrkesmilitär med lång erfarenhet som entreprenör inom mediaproduktion.

Johan Skullman

Chef för Produktutveckling sedan 2019

Chef för Produktutveckling med särskilt ansvar för Garphyttans Bruksprodukter – bakgrund som yrkesmilitär och 30 år som materialutvecklare åt försvarets särskilda förband.

Ludvig Blomqvist

Interimistisk viceVD/chefsjurist sedan 2019

Jurist, ekonom och teknolog med lång erfarenhet som rådgivare åt företag inom tech, e-handel och konfektion och som entreprenör inom bl.a. textilproduktion.

Daniel Kostic

Head of E-commerce sedan 2019

Anställd sedan 2017. E-handelsexpert med erfarenhet från bl.a. Lensway.

Daniel Kostic

Head of E-commerce sedan 2019

Anställd sedan 2017. E-handelsexpert med erfarenhet från bl.a. Lensway.

Michael Grankvist

Retail Manager sedan 2018

Ansvarar för gruppen butiker.

Jimmy Johansson

Produktutveckling/sortiment fiske

Ansvarig för produktutveckling och sortiment – professionell fiskare som drivit Regal Sportfiske i många år och är butikschef för butiken i Vårby.

Övriga upplysningar avseende

Styrelse och ledande befattningshavare

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets huvudkontor.

REVISOR Martin Reimhult, Ordinarie. Invald 2016. Auktoriserad revisor. Baks & Co AB och medlem i FAR.