Den 20 september 2019 höll Intropris AB (publ) (”Bolaget”) en extra bolagsstämma (kontrollstämma 1) på bolagets kontor på Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby.

Stämman beslutade enhälligt att driva bolagets verksamhet vidare.

Stämman beslutade enhälligt att driva verksamheten vidare. Detta innebär att bolagsstämman skall sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämman för att på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i likvidation på grundval av en ny kontrollbalansräkning (andra kontrollstämma).

För ytterligare information:
Martin Berling
070-242 38 88
martin@nordoutdoor.com