AKTUELLT

Intropris förvärvar Nord

Läs mer om affären i pressmeddelandet.

RAPPORTER

Vår första koncernredovisning kommer publiceras i december 2018.

PRESSMEDDELANDEN