Styrelsen i Intropris AB har idag beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående emissionen till den 14 juni 2019.