Emissioner

Företrädesemission av preferensaktier

Teckninstid: 14 maj – 29 maj
Memorandum Maj 2019
Teckningssedel utan företräde

Historiska emissioner

Memorandum Nov 2017