Aktiekapitalets utveckling

Intropris aktiekapital och antal aktier har utvecklats enligt nedan.
RegistreratTransaktionÄndring
antal
aktier
Ändring
aktie-
kapital (SEK)
Totalt antal
aktier
Totalt
aktie-
kapital (SEK)
Kvot-
värde SEK
2016-05-10Inledande AK1 000 000100 000,001 000 000100 000,000,1
2017-07-17Nyemission2 488 650248 865,003 488 650348 865,000,1
2017-11-19Fondemission-174 432,50 3 488 650523 297,500,15
2017-12-29Nyemission968 686145 302,904 457 336668 600,400,15
2018-04-23Split 5:117 829 344022 286 680668 600,400,03
2018-12-28Nyemission32 017 467960 524,0154 304 1471 629 046,860,03

Ägarstruktur

Per den 29 mars 2019 har Bolaget 245 aktieägare.
NamnAntal
aktier
Aktiekapital, %
Nord Nordic Retail & Distribution AB26 639 45049,06
Kvalitena AB5 765 52010,62
Ambia Trading Group AB5 628 01710,36
Netpact Europé AB4 125 0007,60
Isolda AB3 589 5306,61
Aggregate Media Fund VIII2 000 0003,68
Dividend Sweden AB1 812 5003,34
Rickard Lundberg1 000 0001,84
Marcus Andersson733 6201,35
Fredrik Gravelius214 4000,39
SUMMA, STÖRSTA ÄGARNA51 508 03794,85
SUMMA, ÖVRIGA2 796 1105,15
TOTALT ANTAL AKTIER54 304 147100

Källa: Euroclear Sweden AB