Aktieägarna i Intropris AB (publ) har den 11 december 2018 hållit extra bolagstämma i Vimmerby, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslut om verkställande av förvärv

Stämman beslutade att genomföra förvärv av Nord Nordic Retail & Distribution AB med de tre tillhörande dotterbolagen Idefix Tekoprodukter AB, Cazadero Mediaproduktion AB och Active Outfit AB.

Vimmerby 11 december 2018

Intropris AB (publ)
Styrelsen