Aktieägarna i Intropris AB (publ), 556834-7339, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 4 april 2018 kl. 18:00 på Intropris kontor, Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby.