Styrelsen för Intropris AB (publ) (“Intropris” eller ”Bolaget”) har, baserat på bemyndigande från årsstämman den 2 november 2017, beslutat att genomföra en nyemission av aktier om 23,26 Mkr riktad mot allmänheten och institutionella placerare i Sverige (”Erbjudandet”). Bolaget har även ansökt om notering av Bolagets aktie på NGM Nordic MTF. Ett memorandum offentliggörs idag den 17 november 2017.

Intropris lanserar en ny hemsida för att underlätta vår kommunikation med aktieägare och kunder inför den planerade noteringen på Nordic Growth Market MTF. Hemsidan är också ett första steg för bolagets mission. – ”Att skapa en värld för en hälsosammare vardag”.

-”Intropris skall tillsammans med ägare, konsumenter och medarbetare skapa en värld som främjar intresset för natur och viltvård. Skapa en möjlighet för konsumenter att lära sig om och möjliggöra trygga inköp inom jakt, fiske och andra friluftslivsrelaterade kategorier inom Europa”.

För ytterligare information, besök www.intropris.se eller kontakta:

Anton Marklund, Strategichef
Telefon: 0733 36 60 28