• Välkommen till vår värld

    Intropris är en detaljhandelskedja som skall förbli det naturliga förstahandsvalet för konsumenter som vill handla jakt, fiske och friluftslivsprodukter.

    Bolagets ledord: Tryggt, enkelt och prisvärt.

    Läs mer

Rapporter

Koncernredovisning 2017-07-01 – 2018-06-30

Företrädesemission

Teckningstid 14 maj – 14 juni
Teckna preferensaktie med företräde
till eventuell vinstutdelning.

Ladda ner
Memorandum
Anmälningssedel utan företräde

Pressmeddelanden